Narratologie

De narratologie is een tekstbenadering in de literaire kritiek en in de antropologie, die het vertellen (of de vertelwijze) van verhalen als haar studieobject kiest.

In brede zin omvat de narratologie zowel de verhaaltheorie als de verteltheorie. De verhaaltheorie en de verteltheorie houden zich bezig met verhalen. Een verhaal is een eenheid en samenhang vertonende geschiedenis (een reeks van met elkaar logisch en chronologisch verbonden gebeurtenissen), die door een verteller (Engels: narrator) gepresenteerd wordt. De centrale vraag in de narratologie is, wie wat vertelt en hoe.