Motorisch moment

Leestijd: < 1 minuut

Term binnen de verhaalstructuur die aangeeft dat het verhaal is begonnen, moment waarop de protagonist de doelstelling krijgt waarover het toneelstuk zal handelen.

Het motorisch moment is het moment waarop, door een bepaalde handeling van een of meer personages, de dramatische ontwikkeling in gang wordt gezet; essentieel element in de traditionele dramaturgische opbouw van het dramatisch spel en begin van het eigenlijke handelingsverloop.