Mime corporel

Bewegingsleer die houdingen, handelingen en bewegingen van het menselijk lichaam analytisch benadert, om van daaruit theatrale mogelijkheden te ontwikkelen.