Method-acting

Method-acting

Door het ontstaan van het realisme werd meteen ook de basis gelegd van de method-acting. Bij deze speelstijl gaat de acteur op zoek naar eigen ervaringen van een bepaald gevoel dat voorkomt in het toneelstuk, uit deze ervaringen zal hij dan kunnen putten om zijn personage op een waarachtige manier neer te zetten. De grondlegger van deze speelstijl was de twintigste-eeuwse acteur, regisseur en theatertheoreticus Konstantin Stanislavski, zijn visie die beschreven staat in zijn befaamde boek “an actor prepares”, werd in de jaren veertig opgepikt door Lee strasberg die de grote promotor zou worden van de method-acting, Strasberg wordt dan ook algemeen aanzien als de grondlegger van deze speelstijl. Een aantal van de Amerikaanse acteurs die studeerde onder Strasberg waren Marlon Brando, Paul Newman en Al Pacino.