Meisner-techniek

 

De Meisner-techniek is een benadering van acteren die is ontwikkeld door de Amerikaan theaterbeoefenaar Sanford Meisner.

De focus van de Meisner-benadering is dat de acteur “uit zijn hoofd komt”, zodat de acteur zich instinctief gedraagt ​​ten opzichte van de omgeving. Daartoe zijn sommige oefeningen voor de Meisner-techniek geworteld in herhaling, zodat de woorden als onbeduidend worden beschouwd in vergelijking met de onderliggende emotie. In de Meisner-techniek is er een grotere focus op de andere acteur in tegenstelling tot iemands interne gedachten of gevoelens die verband houden met het personage. De Meisner-techniek wordt vaak verward met “methode”acteren onderwezen door Lee Strasberg, aangezien beide ontwikkeld zijn uit de vroege leringen van Konstantin Stanislavski.