Maskerspel

Spelen vanuit of met maskers. Het accent ligt op houding en beweging.

Afhankelijk van het masker ga je op een andere manier spelen.  Er bestaan zes soorten maskers die je kan gebruiken:

  1. ​neutrale maskers: maskers zonder gelaatsuitdrukking
  2. emotiemaskers: neutrale maskers met één duidelijke emotie
  3. personagemaskers: maskers van (bekende) dieren of personages
  4. stokmaskers: maskers op een stokje
  5. halfmaskers: maskers die slechts een deel van het gezicht bedekken
  6. culturele maskers: maskers uit een bepaalde cultuur. Denk aan Oosterse maskers, Venetiaanse maskers, Afrikaanse maskers, maskers uit het Italiaanse improvisatietheater ‘commedia dell’arte’.​