Dramatiek

Eén van de drie uitingsvormen binnen de literatuur volgens Aristoteles. Epiek (proza), lyriek (poëzie), dramatiek (toneel).