De Spelwijzer

Filter op categorie

Categorie: Improvisatie
Paniek Fabriek

Paniek Fabriek

Stuur één speler naar de gang. Hij/zij speelt de laatkomer. Met de overige spelers bedenk je een reden of smoes voor de laatkomer. Hoe gekker, hoe leuker. Bijvoorbeeld: Ik werd ontvoerd door aliens. Of ik werd omvergevlogen door een papegaai. Dan be... ... Meer lezen?...

Lees meer
Emotionele tafel

Emotionele tafel

Er staat een tafel met vier stoelen. Bij iedere stoel ligt een emotie kaart. Deze ligt gesloten op tafel. Op elke stoel gaat een speler zitten. De spelleider geeft de spelers een situatie en rolverdeling. Bijvoorbeeld; A en B zijn de vader en moeder van C en D. Zij...

Lees meer
Bitse Brocolli

Bitse Brocolli

Organisatie Verdeel de groep in duo’s. De ene speler is A de ander B. Zet spelers A in een kring met de ruggen naar elkaar toe gericht. De spelers B gaan hier tegenover staan. Zo ontstaat er een binnen en een buiten kring. Om de zoveel tijd, bijvoorbeeld na...

Lees meer
‘Toen ik vanmorgen wakker werd…’

‘Toen ik vanmorgen wakker werd…’

Benodigdheden: Een bel (of ander object met kort en luid geluid). Verdeel de groep in Duo’s. Ieder duo bestaat uit A en B. Persoon A gaat een verhaal vertellen. Dit verhaal begint met de zin; ‘Toen ik vanmorgen wakker werd..” en gaat vanuit daa... ... Meer lezen? Om...

Lees meer
Wie van de drie?

Wie van de drie?

Drie spelers bereiden hetzelfde personage voor. Een biografie van het personage is vooraf op papier uitgewerkt. Bijvoorbeeld middels de Proust questionnaire   Om beurten presenteren zij zichzelf aan de ander.”Ik ben…(naam, leeftijd, woonplaats,...

Lees meer
Dubbelspel

Dubbelspel

Maak duo's Improviseer twee scènes door elkaar heen. Eerst nog fysiek geschieden door te schakelen tussen twee eenvoudig aangeduide locaties. Later worden de locaties in elkaar geschoven en worden de twee scènes letterlijk door elkaar gespeeld. D... ... Meer lezen? Om...

Lees meer
Personage oriëntatie

Personage oriëntatie

Het oriënteren op een personage kan op verschillende manieren. Hier een paar suggesties.   Observatie 1 Elke speler wordt afzonderlijk geobserveerd tijdens het spelen van een scène. Vervolgens worden de observaties naast elkaar gelegd en wo... ... Meer lezen? Om...

Lees meer
Alterego’s

Alterego’s

Twee stoelen. Op de ene stoel is de speler zichzelf. Op de tweede stoel improviseert hij zijn alter ego; een denkbeeldig personage. Door op een specifieke stoel te gaan zitten maakt de speler duidelijk wie van de twee hij speelt. Het kan eventueel oo... ... Meer...

Lees meer